KUTSU JPS Juniorit Ry:n Syyskokoukseen

JPS-JUNIORIT RY.                          KOKOUSKUTSU

   

rn

JPS-Juniorit ry:n jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet kutsutaan seuran sääntömukaiseen syyskokoukseen.

rn

                                           

 

rn

                                            Paikka: Metson Wanha Sauna (Rautpohja)

rn

                                            Aika: ma 20.9.2008 alkaen kello 19.00

        rn

Syyskokouksen asiat

 1       Avataan kokous 

2       Valitaan kokoukselle

rn
    rn
  1. a)      puheenjohtaja
  2. rn
  3. b)      sihteeri
  4. rn
  5. c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  6. rn
  7. d)      ääntenlaskijat 
  8. rn
rn

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5       Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

6       Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

7       Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

8       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio   

9       Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi 

10          Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

11     Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia 

12     Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

13     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

14     Päätetään kokous 

rn

Tervetuloa!


Näytä lisää uutisia