Kutsu JPS Juniorit Ry:n varsinaiseen kevätkokukseen

Aika: Su 21.3.2010 klo 18:00

Paikka: Viitaniemi

Esityslista

 1       Avataan kokous 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto 

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille         

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                      

8       Päätetään kokous


Näytä lisää uutisia