Vuosikokous

Jyväskylän Seudun Palloseura r.y:n varsinainen kokous To 12.5 klo 17.30 PH-Rakennuttajapalvelun neuvottelutilat, Sepänkatu 14 C

Jyväskylän Seudun Palloseura r.y:n varsinainen kokous To 12.5 klo 17.30
PH-Rakennuttajapalvelun neuvottelutilat, Sepänkatu 14 C

Käsiteltävät asiat:

 

1                   Kokouksen avaus                

2                   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3                   Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet (jäsenmaksu suoritettu)

4                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5                   Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto

6                   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7                   Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8                   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9                   Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10                 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11                 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

12                 Päätetään seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13                 Muut asiat

14                 Päätetään kokous


Näytä lisää uutisia