Asialista

JYVÄSKYLÄN SEUDUN PALLOSEURA RY:N VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 5.5.2015 klo 17 lähtien

Paikka: PH Rakennuttajapalvelu Oy:n neuvottelutilat, Sepänkatu 14 C, 1.krs, Jyväskylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet (jäsenmaksu suoritettu)

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

12 Päätetään seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Muut asiat

14 Päätetään kokous


Näytä lisää uutisia