JPS:n varsinaisen kokouksen asialista!

JYVÄSKYLÄN SEUDUN PALLOSEURA RY:N VARSINAINEN KOKOUS

rn

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 

1                          Kokouksen avaus

                    

2                   Valitaan kokoukselle

rn
    rn
  • puheenjohtaja
  • rn
  • sihteeri
  • rn
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • rn
  • ääntenlaskijat
  • rn
rn

 

3                   Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet (jäsenmaksu suoritettu)

                    

4                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

5                   Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto

 

6                   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 

7                   Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena (jääpallo, jalkapallo, kaukalopallo)

 

8                   Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä (SJPL, KesLi, Tul, Suomen Palloliitto)

 

9                   Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

10                 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

11                 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 

12                 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

 

13                 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa

 

14                 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 

15                 Muut asiat

 

16                 Päätetään kokous


Näytä lisää uutisia