Kutsu JPS Juniorit Ry:n varsinaiseen kevätkokoukseen

Kutsu JPS Juniorit Ry:n varsinaiseen kevätkokukseen

Aika: Su 20.5.2012 klo 16:30
Paikka: Viitaniemi, JPS tila
Esityslista

 1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille        

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                     

8       Päätetään kokous


Näytä lisää uutisia