Kutsu JPS-Juniorit Ry:n syyskokoukseen

JPS-Juniorit Ry:n syyskokous järjestetään ti 22.9. klo 19.30 ETÄYHTEYKSILLÄ

JPS-Juniorit Ry:n syyskokous järjestetään tiistaina 22.9. klo 19.30 Teams-etäkokouksena.

Syykokouksen asialista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään seuramaksun suuruus kaudelle 2020-2021

8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 Päätetään kokous

Lisätiedot ja ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen junioritjps@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen. Tervetuloa!


Näytä lisää uutisia